எந்தன் உறவுக்கொரு உயிர்கொடு…!!

இந்தக் கதை என்றுமே என் மனதுக்கு மிக மிக பிடித்தமானது. என்னால் முடியும் என்கிற என் போராட்டத்தில் பிறந்த குழந்தை. சிறு பெண்ணின் வாழ்வில் விதி விளையாடியிருக்கும். … More

நேசம் கொண்ட நெஞ்சமிது!

என் கற்னைக்கருவறையில் உதித்த முதல் குழந்தை இது. குறைகள் சில தென்பட்டாலும் அவை எல்லாமே மிக மிக அழகாக இருப்பதாகத்தான் தோன்றும் எனக்கு. அவைகளை திருத்திக்கொள்ள சந்தர்ப்பம் … More