நேசம் கொண்ட நெஞ்சமிது!

Posted on Updated on

என் கற்னைக்கருவறையில் உதித்த முதல் குழந்தை இது.

குறைகள் சில தென்பட்டாலும் அவை எல்லாமே மிக மிக அழகாக இருப்பதாகத்தான் தோன்றும் எனக்கு. அவைகளை திருத்திக்கொள்ள சந்தர்ப்பம்  கிடைத்தபோதும் அதை செய்யவில்லை நான்.

முதல் கதை முதல் கதையாகவே இருக்கட்டுமே!

நிச்சயம் உங்களுக்கும் பிடிக்கும். வுனியாவில் நான் வாழ்ந்த பசுமையான நாட்களை மீட்டி, நான் வாழ்ந்த பூந்தோட்டத்தை மையமாக வைத்து, நான் கற்ற கல்வி நிலையத்தை களமாக  கொண்டு உதித்த என் முதல் குழந்தை. காதல் இங்கே போராடியிருக்கும்.

நேசம் கொண்ட நெஞ்சமிது!

3 thoughts on “நேசம் கொண்ட நெஞ்சமிது!

  Una said:
  October 4, 2017 at 1:59 pm

  I didnt able get your story”Nessam konda nejam ithu”…. can u able to send that link…

  Like

  Janaki said:
  March 8, 2017 at 6:04 am

  I loved it. Thank you for sharing it

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s