நிலவே.. நீ எந்தன் சொந்தமடி..!

ஹாய் ஹாய்,

 

நலம் நலமறிய ஆவல்! நீண்ட நாட்கள் இல்லையா.. கதைவழியே நாம் சந்தித்து. காலமும் நேரமும் எப்போதும்போல் இருப்பதில்லையே. நாட்கள் போகப்போக பொறுப்புகள் கூடிக்கொண்டே போகிறது. ஒரு காலத்தில் நேரத்தை எப்படி போக்குவது என்று இருந்த நிலை போய், எனக்கே எனக்கென்று செலவுசெய்ய கொஞ்சமே கொஞ்சம் நேரம் கிடைக்காதா என்கிற நிலைக்கு மாறிக்கொண்டு இருப்பதாகவே படுகிறது. அப்படி கிடைக்கும் சொற்ப நேரத்தை எனக்கு பிடித்ததாக மாற்றிக்கொள்ள வந்திருக்கிறேன். அடுத்த கதை.. பெரிதாக அழுத்தமில்லை. மனதுக்கு பிடித்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை வைத்து கதை பின்ன முனைந்திருக்கிறேன். பிடிக்கிறதா என்று பாருங்கள். 

 

நட்புடன் நிதனிபிரபு

11 Comments

  1. வாங்கோ வாங்கோ செல்லம் .கதை வழமையை விட மிக மிக அருமையாக அமைய வாழ்த்துகள்!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s